Skip links

21 lỗi về chữ ký trong kế toán, kiểm toán thường gặp

Căn cứ Nghị định số 41/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, Kiểm toán Hoàng Gia tổng hợp 21 lỗi về chữ ký trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán thường gặp như sau:

Stt Lỗi Mức phạt Căn cứ
1 Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu 3 – 5 triệu đồng Điểm c khoản 1 Điều 8
2 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn 3 – 5 triệu đồng Điểm d khoản 1 Điều 8
3 Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký 5 – 10 triệu đồng Điểm b khoản 2 Điều 8
4 Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền 5 – 10 triệu đồng Điểm c khoản 2 Điều 8
5 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký 5 – 10 triệu đồng Điểm d khoản 2 Điều 8
6 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ 5 – 10 triệu đồng Điểm đ khoản 2 Điều 8
7 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán 20 – 30 triệu đồng Điểm e khoản 3 Điều 8
8 Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 1 – 2 triệu đồng Điểm a khoản 1 Điều 9
9 Sổ kế toán không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy 1 – 2 triệu đồng Điểm a khoản 1 Điều 9
10 Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 5 – 10 triệu đồng Điểm b khoản 1 Điều 11
11 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định 3 – 5 triệu đồng Khoản 2 Điều 13
12 Báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định 1 – 2 triệu đồng Điểm a khoản 1 Điều 16
13 Ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định 5 – 10 triệu đồng Điểm a khoản 1 Điều 48
14 Ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính được kiểm toán 5 – 10 triệu đồng Điểm b khoản 1 Điều 48
15 Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề 10 – 20 triệu đồng Điểm a khoản 2 Điều 48
16 Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán 10 – 20 triệu đồng Điểm b khoản 2 Điều 48
17 Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định 10 – 20 triệu đồng Điểm a khoản 3 Điều 48
18 Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính 10 – 20 triệu đồng Điểm b khoản 3 Điều 48
19 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định 10 – 20 triệu đồng Điểm c khoản 3 Điều 48
20 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Phạt cảnh cáo Điểm a khoản 1 Điều 58
21 Phạt doanh nghiệp kiểm toán không ký báo cáo kết quả kiểm tra ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra. 20 – 30 triệu đồng Điểm h khoản 4 Điều 68

Với những quy định về lỗi và mức phạt về lỗi chữ ký rõ ràng như vậy, đòi hỏi kế toán cần cẩn thận hết sức để tránh mắc phải những sai phạm kể trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận bài viết

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển