Skip links

Dịch vụ về thuế

Doanh nghiệp bạn đang vướng mắc các vấn đề sau:

 • Nhiều năm chưa quyết toán thuế và đang chuẩn bị quyết toán;
 • Muốn chuẩn hóa hệ thống thuế, kế toán, giảm thiểu rủi ro và dễ dàng trong việc quản lý của doanh nghiệp;
 • Thay đổi kế toán trưởng hoặc nhân sự kế toán liên tục;
 • Bạn muốn hoàn thiện sổ sách và nghĩa vụ thuế trước khi chuyển nhượng vốn, cổ phần của doanh nghiệp cho nhà đầu tư khác;
 • Bạn muốn soát xét sổ sách kế toán của doanh nghiệp mà bạn đã mua lại hoặc sắp mua lại;
 • Chi phí cho việc tuân thủ thuế của Doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát;
 • Quý vị quan tâm đến rủi ro về uy tín của Doanh nghiệp mình do không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước;
 • Quý vị muốn nhận diện sớm các tác động về giao dịch liên kết và tuân thủ các quy định này.

Tại sao chọn Hoàng Gia?

Đội ngũ chuyên nghiệp

Với đội ngũ nhân sự  am hiểu về chuyên môn, kinh nghiệm thực tế hơn 17 năm, Chúng tôi đảm bảo dịch vụ đạt được hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

Mức phí hợp lý

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cung cấp khách hàng mức phí hợp lý nhất.

Giá trị gia tăng

Bên cạnh giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn tạo ra giá trị khác thông qua các hoạt động tư vấn kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ, cập nhật quy định hiện hành bằng bản tin điện tử…

Bảo mật

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi.

 • Đánh giá, ước lượng rủi ro và thiết lập giải pháp cho doanh nghiệp;
 • Hạn chế tối đa các chi phí bị loại ra quyết toán thuế;
 • Hoàn chỉnh những thiếu sót và chuẩn hóa hệ thống thuế, kế toán của doanh nghiệp;
 • Nắm được các vấn đề trọng yếu, phục vụ cho bàn giao kế toán;
 • Chủ doanh nghiệp có sự am hiểu sâu hơn về doanh nghiệp của mình và công tác tổ chức tài chính, kế toán, thuế trong tương lai.
 • Dịch vụ thuế giá trị gia tăng
  • Kê khai thuế GTGT hàng tháng
  • Tư vấn lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
  • Kê khai thuế TNCN hàng tháng
  • Lập bảng tính thuế TNCN năm
  • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNCN năm
 • Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng tháng
  • Lập bảng tính thuế TNDN năm
  • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm
 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân
  • Phát hiện các sai sót trong kê khai thuế và tư vấn Quý vị thực hiện kê khai điều chỉnh sớm để giảm thiểu rủi ro bị phạt
  • Tư vấn các lựa chọn trong trường hợp có các quy định chưa rõ ràng
  • Phát hiện các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế và tư vấn Quý vị biện pháp để hiện thực hóa các cơ hội này
  • Tư vấn cách thức Quý vị có thể cải thiện hệ thống tuân thủ thuế
  • Trang bị các thông tin/ kiến thức cần thiết để Quý vị có thể bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế
 • Tư vấn lập bộ hồ sơ giao dịch liên kết
  • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng cho tất cả các đơn vị có liên quan đến giao dịch cần phân tích
  • Phân tích so sánh các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết có thể áp dụng nhằm xác định phương án hiệu quả nhất cho khách hàng
  • Thực hiện tìm kiếm các công ty so sánh toàn diện theo cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ liệu khác trên thị trường
  • Rà soát các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để chọn ra phương án hiệu quả nhất và phát triển phương án đã chọn
  • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thuế
  • Cân nhắc việc thực hiện các thủ tục cần thiết khác để bảo vệ phương pháp xác định giá đã lựa chọn, đồng thời xây dựng hệ thống chứng từ kế toán phù hợp
 • Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng.

Gặp gỡ chuyên gia

Vui lòng cho biết danh xưng và thông tin.

  Danh xưng
  AnhChị

  Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển