Skip links

Doanh nghiệp liên kết bị khống chế chi phí lãi vay phát sinh từ 1/5/2017

Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ban hành ngày 24/2/2017 (hiệu lực từ 1/5/2017), doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên liên kết thì “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.”

Tại Công văn số 71443/CT-TTHT của Cục Thuế Hà Nội ban hành ngày 11/9/2019 thì quy định nêu trên được áp dụng đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 1/5/2017 (ngày Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực) trở đi đến hết năm tài chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau đó.

Về các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần trong kỳ”, nếu doanh nghiệp hạch toán, theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 1/5/2017 đến hết năm tài chính thì sẽ xác định theo số liệu phát sinh thực tế.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp không thể hạch toán riêng kết quả kinh doanh từ 1/5/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu dùng để tính Tổng lợi nhuận thuần trong kỳ được phân bổ tương ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 1/5/2017.

Rate this post

Bình luận bài viết

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển