Skip links

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó một số đối tượng được gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục, loại thuế và thời gian gia hạn được RoyalVietnam tóm tắt như sau:

1/ Các đối tượng thuộc đối tượng được gia hạn thuếquy định chi tiết tại Điều 2, Nghị định 41/2020/NĐ-CP cơ bản gồm:

 • Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất ô tô và xe có động cơ khác…
 • Các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch…
 • Kinh doanh  vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hộị; hoạt động kinh doanh bất động sản…
 • Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 • Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Trong đó Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Tiêu chí

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ
Số lao động tham gia BHXH Bình quân năm không quá 10 người Bình quân năm không quá 10 người Bình quân năm không quá 100 người Bình quân năm không quá 50 người
Tổng doanh thu năm ≤ 3 tỷ đồng ≤ 10 tỷ đồng ≤ 50 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng ≤ 3 tỷ đồng ≤ 20 tỷ đồng ≤ 50 tỷ đồng

 

2/ Các loại thuế được gia hạn và thời gian gia hạn

 • Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu);

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế….

 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp;

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế…

 • Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 •  Đối với tiền thuê đất;

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.
Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

Xem chi tiết xem Điều 3, Nghị định 41/2020/NĐ-CP theo đính kèm bên dưới.

3/ Trình tự và thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất 

 • Nộp đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất (Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP)
 • Cách thức: Điện tử, Trực tiếp, Bưu điện;
 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020;

Xem chi tiết tại Điều 4, Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Rate this post

Bình luận bài viết

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển