Skip links

Hóa đơn chi phí năm trước có được hạch toán vào năm nay?

1/ Về thuế GTGT

Theo quy định của thuế GTGT thì không khống chế thời hạn kê khai nhưng chỉ được phép trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế. Vì bản chất thuế của thuế GTGT là gián thu, đánh trên người dùng cuối cùng, trong trường hợp này Công ty không phải là người dùng cuối.

Cụ thể, tại khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Căn cứ theo quy định trên, những hóa đơn mua vào từ năm trước, bạn vẫn được kê khai khấu trừ vào năm sau.

2/ Về thuế TNDN

Theo quy định của thuế TNDN thì chi phí năm nào hạch toán năm đó.

Căn cứ  khoản 2.20 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN thì: Trường hợp Công ty đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí hoặc giảm chi phí vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Bên cạnh đó, theo công văn số  196/CT-TTHT ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho doanh nghiệp thì trường hợp Công ty có phát sinh chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh năm trước nhưng tính vào chi phí được trừ của năm nay là không phù hợp.

Như vậy, doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì các chi phí này phải được trích trước theo quy định và được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Trường hợp, doanh nghiệp không ghi nhận đủ chi phí năm trước và không thực hiện trích trước chi phí mà ghi nhận chi phí này vào năm nay thì các chi phí này sẽ bị loại ra khỏi chi phí tính thuế TNDN vì Doanh thu  và Chi phí không cùng kỳ kế toán.

3/ Về quy định của kế toán

Theo chuẩn mực kế toán số 01 thì Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Do vậy, để tuân thủ nguyên tắc phù hợp, thì những hóa đơn chi phí của năm nào, hoặc hàng hóa đã tiêu thụ của năm nào, thì cần ghi nhận vào năm đó cho phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Nếu Báo cáo năm trước đã nộp thì cần điều chỉnh theo chuẩn mực kế toán 29 (áp dụng để xử lý những thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa sai sót của các kỳ kế toán trước).

4.2/5 - (5 bình chọn)

Bình luận bài viết

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tác giả có thể chia sẻ công văn số 196/CT-TTHT ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được không?

  2. Đăng bình luận

    Nguyễn Hoàng Anh says:

    Tôi không hề tìm thấy là có công văn số 196/CT-TTHT ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển