Skip links

Quyết toán thuế năm 2020 có những điểm gì mới?

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế), việc thực hiện quyết toán thuế năm 2020 có 6 điểm mới về quy định so với những năm trước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế).

Thứ nhất, về mức giảm trừ gia cảnh, theo Nghị quyết số 954/NQ-UBTVQH ngày 2-6-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh mức mới từ ngày 1-1-2020, chứ không phải tính theo thời điểm có hiệu lực của Luật Quản lý thuế số 38 (ngày 1-7-2020).

Thứ hai, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm: Có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Thứ ba, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN, có 3 trường hợp được ủy quyền, gồm: Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán TNCN, Luật Quản lý thuế số 38 cho phép nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30-4 đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31-3 (Luật Quản lý thuế năm 2006), tức kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31-3.

Thứ năm, về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), người nộp thuế thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5-11-2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thứ sáu, về chính sách thuế TNDN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, quy định về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, người nộp thuế được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm, để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Như vậy, kỳ quyết toán thuế năm 2020, người nộp thuế có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế. Để hỗ trợ người nộp thuế có thể khai và nộp hồ sơ quyết toán theo hướng đơn giản, hiệu quả nhất, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn các ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế.

“Các đơn vị, người nộp thuế nên chủ động nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp dồn những ngày cuối cùng của thời hạn nộp quyết toán vì có thể bị lỗi mạng và trễ hạn nộp”, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) khuyến cáo.

 

Rate this post

Bình luận bài viết

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển