Dịch vụ kế toán

Chúng tôi làm gì

royal-audit-dich-vu-ke-toan-3

Ghi sổ, lập báo cáo tài chính

Thực hiện việc ghi sổ các giao dịch phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán như: misa, 3T, fast….Việc ghi sổ các giao dịch phát sinh trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán VAS – IFRS (nếu có), và tuân thủ các quy định của thuế để giúp doanh nghiệp phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh theo từng loại hình kinh doanh

royal-audit-dich-vu-ke-toan-1

Hỗ trợ chuyển đổi VAS sang IFRS

Khi hoàn thành việc ghi sổ kế toán các giao dịch phát sinh của đơn vị. Cuối mỗi tháng hay mỗi quý, Chúng tôi lập Báo cáo tài chính cho đơn vị theo tuân chuẩn VAS, và cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đa quốc gia chuyển đổi Báo cáo theo tiêu chuẩn VAS sang Báo cáo tập đoàn hoặc Báo cáo theo tiêu chuẩn IFRS (nếu có).

royal-audit-dich-vu-ke-toan-2

Hỗ trợ phần mềm kế toán

Tại Hoàng Gia, chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty đa quốc gia chọn phần mềm kế toán phù hợp theo từng loại hình kinh doanh. Việc chọn phần mềm kế toán phù hợp sẽ đơn giản hoá qui trình hạch toán kế toán, thông tin tài chính rõ ràng hơn, dễ kiễm soát báo cáo số liệu về công ty mẹ, tiết kiệm thời gian.

cons006

Ra quyết định tài chính

Các thông tin về số liệu kế toán là cơ sở để ra quyết định tài chính về đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Hoàng Gia luôn cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất để đảm bảo sự chính xác của thông tin kế toán, luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị để đưa ra các sự lựa chọn phù hợp, đúng đắn.

Và hơn thế nữa...