Dịch vụ tuân thủ thuế

Chúng tôi làm gì

royal-audit-dich-vu-thue-1

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hoàng Gia sẽ hỗ trợ đơn vị rà soát lại toàn bộ doanh thu, chi phí phát sinh trong năm để giảm thiểu các rủi ro thuế, tối ưu hoá số thuế TNDN phát sinh trong năm. Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm bao gồm: báo cáo tài chính, bảng tính thuế TNDN, tờ khai giao dịch liên kết (nếu có). 

royal-audit-dich-vu-thue-2

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là một trong những loại thuế phổ biến và quan trọng. Tại Hoàng Gia, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ trong việc lập tờ khai thuế VAT hàng tháng / quý, xác định thuế suất thuế VAT đúng với loại hình kinh doanh của bạn, và đưa ra các tư vấn để giúp bạn tránh các rủi ro về thuế khi kinh doanh tại Việt Nam.

royal-audit-dich-vu-thue-3

Thuế thu nhập cá nhân

Khi thực hiện kinh doanh tại Việt Nam, người sử dụng lao động phải hiểu các quy định về quy định thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tại Hoàng Gia, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn dịch vụ tính thuế và kê khai thuế TNCN hàng tháng / quý, lập quyết toán thuế TNCN năm. 

royal-audit-dich-vu-thue-4

Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hoàng Gia cung cấp giải pháp hoàn thiện hồ sơ giao dịch liên kết của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị giúp khách hàng kiểm soát rủi ro. Hồ sơ được lập bởi Hoàng Gia mang tính thực tiễn, các dữ liệu so sánh gần sát với mô hình kinh doanh của đơn vị, đảm bảo tính phù hợp của mô hình kinh doanh. 

Và hơn thế nữa...