Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi làm gì

royal-audit-dich-vu-kiem-toan-2

Báo cáo tài chính kiểm toán theo chuẩn mực VAS

Tại Hoàng Gia, dịch vụ kiểm toán phải đảm bảo được tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính do cơ quản tổ chức có thẩm quyền ban hành. Đảm bảo báo cáo kiểm toán tuân thủ pháp luật, quy chế và các điều khoản trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kế toán, và các quy định về thuế có liên quan được ban hành

royal-audit-dich-vu-kiem-toan-1

Báo cáo tài chính kiểm toán theo chuẩn mực IFRS

Ngoài dịch vụ kiểm toán đảm bảo theo tiêu chuẩn VAS (áp dụng tại Việt Nam), Hoàng Gia Việt Nam cũng áp dụng kiểm toán đảm bảo theo tiêu chuẩn IFRS theo yêu cầu của tập đoàn quốc tế. Các báo cáo kiểm toán theo tiêu chuẩn IFRS được Hoàng Gia phát hành có thể được sử dụng rộng rãi toàn thế giới.

royal-audit-dich-vu-kiem-toan-3

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Đội ngũ chuyên gia kiểm toán của Chúng tôi có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo kiểm toán của dự án quyết toán hoàn thành được lập tại Hoàng Gia trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kiểm toán xây dựng cơ bản được quy định bởi Bộ tài chính, là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định về phê duyệt giá trị hoàn thành dự án.

royal-audit-dich-vu-kiem-toan-3

Kiểm toán cho mục đích Mua bán & Sáp nhập

Chúng tôi nhận thấy rằng khi thực hiện hoạt động M&A thì một trong những vấn đề cần quan tâm là hệ thống kế toán tài chính của công ty mục tiêu. Tại Hoàng Gia, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán này cho mục đích M&A diễn ra được nhanh hơn, tốt hơn và chất lượng cao hơn.

Và hơn thế nữa...