Dịch vụ lao động và tiền lương

Chúng tôi làm gì

royal-audit-dich-vu-nhan-cong-tien-luong-1

Tuân thủ tích hợp

Bên cạnh việc tính toán bảng lương của bạn, chúng tôi cũng sẽ thay mặt bạn nộp báo cáo tuân thủ và cập nhật cho bạn về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các quy định về lao động, thuế và kế toán để giúp chúng tôi đảm bảo bạn tuân thủ liên tục.

royal-audit-dich-vu-nhan-cong-tien-luong-2

Kiểm soát hiệu quả

Chúng tôi giúp bạn tập trung vào việc phát triển nhân viên của mình thông qua việc đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, đơn giản hóa các nhiệm vụ tính lương và loại bỏ gánh nặng thường liên quan đến quản lý quy trình tính lương của đơn vị

royal-audit-dich-vu-nhan-cong-tien-luong-3

Hỗ trợ tuân thủ thuế

Ngoài bảng lương hàng tháng và xử lý bảo hiểm, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN bao gồm kê khai thuế TNCN hàng quý và quyết toán thuế TNCN hàng năm.

royal-audit-dich-vu-nhan-cong-tien-luong-4

Tuân thủ và hỗ trợ nhân sự

Xử lý việc chuẩn bị và quản lý hợp đồng lao động, gia hạn thông qua hợp đồng hoặc phụ lục và điều chỉnh biên chế.

Và hơn thế nữa...