Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp (Due Diligence)

Chúng tôi làm gì

royal-audit-tham-dinh-doanh-nghiep-1

Thẩm định thông tài chính

Phân tích báo cáo tài chính và chỉ số tài chính của công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền để đánh giá tình hình kinh doanh trong nhiều năm của Công ty và đưa ra những đánh giá và khuyến nghị về triển vọng phát triển của Công ty trong tương lai 

royal-audit-tham-dinh-doanh-nghiep-2

Thẩm định tuân thủ thuế

Hoàng Gia sẽ rà soát tình hình tuân thủ thuế của Công ty bao gồm: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và các loại thuế khác có liên quan (nếu có). Đồng thời, Chúng tôi sẽ đưa ra các rủi ro nộp phạt thuế (nếu có), hướng khắc phục và khuyến nghị để giảm thiểu các rủi ro thuế

royal-audit-tham-dinh-doanh-nghiep-3

Thẩm định pháp lý

Quá trình rà soát pháp lý, Chúng tôi sẽ tìm hiểu cơ sở pháp lý của giao dịch, tìm hiểu toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu. Đồng thời hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng khi thực hiện thương vụ, xem xét tính chất pháp lý của các khoản vay, quyền sở hữu các bất động sản, lao động để đánh giá tính hợp pháp cũng như rủi ro gặp phải sau khi thực hiện thương vụ. 

royal-audit-tham-dinh-doanh-nghiep-4

Thẩm định thương mại

Xem xét thị phần và định vị cạnh tranh của công ty, bao gồm triển vọng tương lai và cơ hội tăng trưởng. Điều này sẽ xem xét chuỗi cung ứng của công ty từ nhà cung cấp đến khách hàng, phân tích thị trường, đường ống bán hàng và đường ống R&D. Điều này cũng có thể bao gồm các hoạt động tổng thể của công ty, bao gồm quản lý, nhân sự và CNTT.

Quá trình thẩm định (due diligence) bao gồm: