Articles

Tháng Một 5, 2024

Chính sách thuế mới về thuế áp dụng từ 1-1-2024

Thuế VAT Giảm thuế VAT từ 1-1-2024 đến hết 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ (HH-DV) đang chịu VAT 10%. Trừ: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản… HH-DV chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Công nghệ thông tin Mức thuế: Tính…

View details