05/01/2024

Chính sách thuế mới về thuế áp dụng từ 1-1-2024

 1. Thuế VAT

Giảm thuế VAT từ 1-1-2024 đến hết 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ (HH-DV) đang chịu VAT 10%.

Trừ:

 • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…
 • HH-DV chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Công nghệ thông tin

Mức thuế:

 • Tính thuế theo phương pháp khấu trừ: Giảm 2% thuế VAT (còn 8%).
 • Tính thuế theo phương pháp tỉ lệ %/doanh thu: Giảm 20% mức tỉ lệ % để tính VAT.

Căn cứ: Nghị quyết 110/2023/QH15, nghị định 94/2023

 1. Thuế tối thiểu toàn cầu
 • Chính thức áp dụng từ năm tài chính 2024.
 • Thuế suất tối thiểu 15%.
 • Đối tượng: Bất kỳ công ty, tổ chức nào thuộc tập đoàn đa quốc gia và bất kỳ cơ sở thường trú nào của một công ty, tổ chức thuộc tập đoàn: Có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro trở lên.

Ngoại trừ:

 • Tổ chức của chính phủ
 • Tổ chức quốc tế
 • Tổ chức phi lợi nhuận
 • Quỹ hưu trí
 • Quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao
 • Tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao thuộc tập đoàn đa quốc gia
 • Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức trên

Căn cứ: Nghị quyết 107/2023/QH15