08/11/2023

Công văn 5081/CTBNI thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu

Theo Công văn 5081/CTBNI-TTHT ngày 06/11/2023, trường hợp Công ty có hoạt động xuất khẩu hàng hóa thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế GTGT là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan và thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 5081 thoi diem ghi nhan doanh thu xuat khau