13/10/2023

Công văn 5567/CQCSDT-CSKT về 49 Công ty ma mua bán hoá đơn

Theo Công văn 5567/CQCSDT-CSKT ngày 20/09/2023 về việc rà soát xử lý các Công ty sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã xác định 49 Công ty “ma” được thành lập với mục đích mua bán hoá đơn GTGT

Chi tiết danh sách 49 Công ty ma như sau: 49 doanh nghiep mua ban hoa don

Danh sách 49 doanh nghiệp ma (file excel): Danh sach 49 doanh nghiep ma