17/10/2023

Công văn số 68332/CTHN-TTHT kê khai khấu trừ GTGT nhập khẩu

Công văn số 68332/CTHN-TTHT ngày 21 tháng 09 năm 2023, trường hợp công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hoá với đối tác nước ngoài theo điều kiện giao hàng DDP (dilivery duty paid – Giao có trả thuế), bên bán sẽ chịu các chi phí về thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có) nên Công ty không phát sinh các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu. Vì vậy, Công ty không đủ điều kiện kê khai khấu trừ đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: cong-van-68332-cthn-ttht-ha-noi-2023-ke-khai-khau-tru-thue-gia-tri-gia-tang